20/4/2018 Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

20/04/2018 14:18  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                  Σητεία 20-4-2018

Αρ.Πρωτ: 2048

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 24 Απριλίου και ώρα 19:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

1.   Πρόσληψη υδρονομέων στις τοπικές κοινότητες του δήμου Σητείας για το έτος 2018. (εισηγητής Τερζής Λεωνίδας)

2.   Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ Α.Π. Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων, με τίτλο « Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την  αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Σητείας ». (εισηγητής Τερζής Λεωνίδας)

3.   Έγκριση  2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε του έργου: Αναβάθμιση αρδευτικών δικτύων Δήμου Σητείας. (εισηγητής Τερζής Λεωνίδας)

4.   Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και κατακύρωση αποτελέσματος ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την προμήθεια καυσίμων Δήμου Σητείας και Νομικών Προσώπων  έτους 2018-019. (εισηγητής Λαντζανάκης Νίκος)

5.   Έγκριση 4ης αναμόρφωσης πρ/σμού έτους 2018. (εισηγητής Λαντζανάκης Νίκος)

6.   Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του πρ/σμού 1ου τριμήνου 2018. (εισηγητής Λαντζανάκης Νίκος)

7.   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών. (εισηγητής Λαντζανάκης  Νίκος)

8.   Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών-υπηρεσιών. (εισηγητής Λαντζανάκης Νίκος)

9.   Διαγραφές οφειλών από τέλη άρδευσης. (εισηγητής Τερζής Λεωνίδας)

10. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 364/017 απόφασης για την αντικατάσταση δύο μελών της επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας « Μεταφόρτωση και μεταφορά ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Σητείας στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Ηρακλείου για το έτος 2018-19 ». (εισηγητής Κοζυράκης Νίκος)

11. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης αντιδημάρχου εκτός έδρας.  (εισηγητής Λαντζανάκης Νίκος)

12. Έγκριση απόφασης Ν.Π.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ για αναμόρφωση του πρ/σμού του. (εισηγητής Αντωνιδάκης Μιχάλης)

13. Έγκριση απόφασης Ν.Π.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ που αφορά στην έκθεση του πρ/σμού του 1ου τριμήνου 2018. (εισηγητής Αντωνιδάκης Μιχάλης)

14. Έγκριση απόφασης Ν.Π.Δ. Δ.Ο.Κ.Α.Σ. για αναμόρφωση του πρ/σμού του. (εισηγητής Τερζής Λεωνίδας)

15. Έγκριση απόφασης Ν.Π.Δ. Δ.Ο.Κ.Α.Σ. για καθορισμό των τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου. (εισηγητής Τερζής Λεωνίδας)

16. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017. (εισηγητής Κοζυράκης Νίκος)

17. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου τριετούς ταφής σε άπορο δημότη. (εισηγητής Δρακάκης Γιάννης)

                                                                         Ο Πρόεδρος

                                                                     Γιάννης Δρακάκης