Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

21/07/2017 14:27  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                               Σητεία 21/7/2017

Αρ.Πρωτ: 3547

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 26 Ιουλίου και ώρα 18:30 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1)    Έγκριση σύναψης νέων συμβάσεων ΙΔΟΧ με υπαλλήλους της υπηρεσίας καθαριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017.

2)    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Παπαγιαννάδων Δήμου Σητείας.

3)    Έγκριση εκτέλεσης του έργου: Δημοτική-Αγροτική Οδοποιία Δήμου Σητείας, πρ/σμού 835.000,00 € με ανοικτό διαγωνισμό.

4)    Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου  « Ολοκληρωμένες δράσεις για τη δημιουργία υψηλής ποιότητας δημόσιων χώρων  (ΟΣΣΑ περιοχής Ξεροκαμάρες Δήμου Σητείας).

5)    Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το ν.π.δ.δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, για την εκτέλεση του έργου: Βιοκλιματική αναβάθμιση της κεντρικής πλατείας της πόλης της Σητείας.

6)    Σύνταξη Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων του Δήμου Σητείας.

7)    Έγκριση 7ης αναμόρφωσης πρ/σμού οικ.έτους 2017 .

8)    Έγκριση έκθεσης υλοποίησης πρ/σμού Β τριμήνου 2017 – Έγκριση αναμόρφωσης.

9)    Κατανομή πίστωσης 41.577,54 € στις Σχολικές Επιτροπές,  για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

10) Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. Σητείας.

11) Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντος από παράβολο άδειας μουσικής.

12) Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ για τους μαθητευόμενους και σπουδαστές των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Ι.Ε.Κ.) που εφαρμόζει το Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από κοινού με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

13) Έγκριση εκτέλεσης διαφόρων προμηθειών.

14) Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών-εργασιών.

15) Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών.

16) Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση σχολικών χώρων για εκδηλώσεις.

17) Έγκριση απόφασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας για αναμόρφωση πρ/σμού.

18) Έγκριση απόφασης ΔΟΚΑΣ για αναμόρφωση πρ/σμού.

19) Έγκριση απόφασης ΔΟΚΑΣ που αφορά στην έκθεση υλοποίησης του πρ/σμού 2ου τριμήνου 2017.

                                                                   Ο Πρόεδρος

                                                               Γιάννης Δρακάκης