Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

25/08/2017 13:54  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                           Σητεία 25-8-2017

                                                                                            Αρ.Πρωτ: 4148


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 29 Αυγούστου και ώρα 19:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από την κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.

2) Έγκριση εκτέλεσης του έργου:

   -Αποπεράτωση τοιχίων αντιστήριξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου Σητείας, πρ/σμού 380.000-€.

      -Συμπλήρωση Τεχνικού Προγράμματος Έργων.

3) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των παρακάτω έργων:

     - Ανάπλαση πλατείας Γούδουρα.

     - Κατασκευή πεζόδρομου Παλαίκαστρο – Αγκαθιάς

4) Έγκριση προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου: Ανάπλαση οδών οικισμού  Παλαικάστρου – Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης και αποχέτευσης.

5) Έγκριση της υπηρεσίας: Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για την προμήθεια και εγκατάσταση  φωτιστικών σωμάτων τύπου Led και προμήθεια λαμπτήρων τύπου Led εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό.

6) Προγραμματισμός προσλήψεων ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας.

7) Έγκριση 8ης αναμόρφωσης πρ/σμού οικ.έτους 2017 .

8) Έγκριση εκτέλεσης διαφόρων προμηθειών.

9) Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών-εργασιών.

10) Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών.

11) Έγκριση δαπάνης μετακίνησης αιρετών. Διάθεση πίστωσης.

12) Συζήτηση επί αιτήματος του Ναυτικού Ομίλου Σητείας για επιχορήγηση.

13) Έγκριση ισολογισμού ΜΑΔΕΣ ΑΕ έτους 2016. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην  ετήσια Γενική Συνέλευση της επιχ/σης.

14) Χορήγηση άδειας κολυμβητικών δεξαμενών εντός του οικισμού SOE-CLUB ΔΙΟΝΥΣΟΣ.

15) Τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, της Πράξης ΚΕΝΤΡΟ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ.

16) Καθορισμός ωραρίου σε υφιστάμενες θέσεις στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση  εμπορευμάτων.

17) Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

18) Αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή για την καταστροφή άνευ αξίας αντικειμένων.

19) Έγκριση απόφασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας για αναμόρφωση πρ/σμού.

20) Έγκριση αποφάσεων Δ.Ο.Κ.Α.Σ. για αναμόρφωση πρ/σμού.

                                                                 Ο Πρόεδρος

                                                               Γιάννης Δρακάκης