Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

25/09/2017 14:37  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                        Σητεία 25-9-2017

Αρ.Πρωτ:  4780

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 29   Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος, επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1)    Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2018.

2)    Αναβολή της προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου : Ολοκληρωμένες   δράσεις για τη δημιουργία υψηλής ποιότητας δημόσιων χώρων  (Ο.Σ.Σ.Α.Α.)  περιοχής  Ξεροκαμάρες Δήμου Σητείας.

3)   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Ανάπλαση οδών οικισμού Παλαικάστρου – Βελτίωση Συνθηκών ύδρευσης και αποχέτευσης.

4)   Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου: Συντήρηση παλαιού Δημοτικού Σχολείου και αύλειου χώρου Κρυών.

5)    Τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, της Πράξης ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ.

6)    Αποδοχή Υλοποίησης της Πράξης με τίτλο “ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ - GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS” και ακρωνύμιο “GEO-IN”, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020.

7)   Παράταση - τροποποίηση της σύμβασης εκμίσθωσης για την Κατασκευή – Διαχείριση και Εκμετάλλευση Ηλιοθερμικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση   ΠΛΑΓΙΕΣ τ.κ. Αγ.Τριάδας.

8)   Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιλογή Τράπεζας για εγκατάσταση και λειτουργία  τερματικών αποδοχής καρτών (POS) στα δημοτικά ταμεία για είσπραξη οφειλών με  πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

9)    Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταφορά των διαθέσιμων στην Τράπεζα της Ελλάδας.

10)  Έγκριση 10ης αναμόρφωσης πρ/σμού.

11) Τροποποίηση της υπ'αρ. 77/017 απόφασης περί κατανομής πιστώσεων.

12)  Έγκριση δαπάνης μετακίνησης αντιδημάρχου.

13)  Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Διάθεση πίστωσης.

14)  Τροποποίηση της υπ’αρ. 161/017 απόφασης σχετικής με επιχορήγηση του Συλλόγου Φίλων Φιλαρμονικής Δήμου Σητείας. Διαγραφή κατάστασης πληρωμής.

15) Έκτακτη επιχορήγηση ν.π.δ.δ. Δ.Ο.Κ.Α.Σ.

16)  Αντικατάσταση μελών δ.σ. Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

17)  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών-εργασιών.

18)  Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών.

19)  Έγκριση απόφασης Δ.Ο.Κ.Α.Σ. για αναμόρφωση πρ/σμού.

20)  Έγκριση απόφασης Δ.Λ.Τ. για αναμόρφωση πρ/σμού.

 

                                                                   Ο Πρόεδρος

                                                               Γιάννης Δρακάκης