ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

27/09/2019 14:37  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ    ΣΗΤΕΙΑΣ                                               ΗΜΕΡ. 27/9/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                      ΑΡ. ΠΡΩΤ.  7192

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 2   Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.  Εκλογή  αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής, για την πρώτη θητεία της  τρέχουσας δημοτικής περιόδου έως

    6-11-2021.

 

2.  Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

 

3.  Προέλεγχος απολογισμού -  ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικον. έτους 2018.

 

4.  Έγκριση εκτέλεσης της « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ –  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

     ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ » με ανοικτό διαγωνισμό. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του

     διαγωνισμού.

 

5. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας και κατακύρωση αποτελέσματος  διαγωνισμού για την ανάθεση της

    «Προμήθειας υλικών δημοτικού φωτισμού».

 

6.  Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση της  «Προμήθειας ανταλλακτικών και

      ελαστικών επισώτρων οχημάτων &   μηχανημάτων Δήμου Σητείας για το έτος 2019-2020 ».

 

7.  Λήψη απόφασης για ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. σύμφωνα  με τις διατάξεις του ν. 4611/2019.

 

8.  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού - απαλλαγή υπόλογου δαπάνης εξηλεκτρισμού  γεώτρησης στην κοινότητα

     Έξω Μουλιανών.

 

9. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού - απαλλαγή υπόλογου δαπάνης επέκτασης  δημοτικού εξωτερικού φωτισμού

    εντός του οικισμού Ανάληψης Πεύκων.

 

10. Απαλλαγή υπόλογων διαχειριστών της πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων του  Δήμου

 

11. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών από Τ.Α.Π και πρόστιμα Κ.Ο.Κ.

 

12. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ανακοπής – προσφυγής και αίτησης  αναστολής κατά αποφάσεων του

     Ενιαίου  Συνδέσμου  Διαχείριση  Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ).

 

13. Λήψη απόφασης για  άσκηση ή μη προσφυγής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 23/2019 απόφασης

     του Λιμενάρχη Σητείας

 

14. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 10/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου

     Σητείας.

 

15. Αποδοχή δωρεάς (ηλεκτρονικό υλικό) από την εταιρεία  Χ. Ρόκας ΑΒΕΕ. 

 

16. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας και καταβολή αποζημίωσης.

 

17. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου εκτός έδρας.

 

 

 

                                                                               Ο  Πρόεδρος

 

 

                                                                           Μακρυνάκης   Νικόλαος