31/1/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

31/01/2019 13:51  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                     Σητεία 31-1-2019                   

Αρ.Πρωτ: 662

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

1.  Υποβολή πρότασης ένταξης του έργου: Αποκατάσταση αρδευτικών δικτύων Δήμου Σητείας» πρ/σμού 981.565,25 € στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στο Μέτρο 4 « Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού », Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων ». (εισηγητής Λ. Τερζής)

2.  Έγκριση – παραλαβή οριστικής μελέτης Οδοποιίας στην περιοχή ιδιωτικής πολεοδόμησης  « ΑΝΑΛΟΥΚΑΣ – ΜΑΥΡΟ ΜΟΥΡΙ », εταιρείας MANTAGU A.E.  (εισηγητής Λ. Τερζής)

3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα των έργων  (εισηγητής Λ. Τερζής):

    - Βελτίωση αρδευτικού δικτύου τ.κ. Παπαγιαννάδων Δήμου Σητείας .

    - Κατασκευή πυροσβεστικού δικτύου φαραγγιού Ρίχτη-2η Φάση.

4.  Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των παρακάτω έργων (εισηγητής Λ.  Τερζής) :

    -   Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης

    -   Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στην τ.κ. Ζήρου

5.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: Αισθητική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Τουρλωτής. (εισηγητής Λ. Τερζής)

6.  Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Έργων έτους 2019. (εισηγητής Λ. Τερζής)

7. Έγκριση εξηλεκτρισμού γεώτρησης στην τ.κ. Έξω Μουλιανών. (εισηγητής Λ. Τερζής)

8. Τροποποίηση σύμβασης συνεργασίας για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού     εξοπλισμού (ΑΗΕΕ) με την εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. (εισηγητής Ν. Κοζυράκης) 

9.  Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης εκμίσθωσης για την Κατασκευή - Διαχ/ση και Εκμετάλλευση Ηλιοθερμικού Σταθμού στις Πλαγιές τ.κ. Αγ. Τριάδας, σχετικά με τη χορηγούμενη παράταση.

10. Έγκριση έκθεσης πρ/σμού Δ’. τριμήνου οικ. έτους 2018. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

11. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης πρ/σμού οικ. έτους 2019. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

12. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης. ( εισηγητής Ν. Λογκάκης)

13. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

14. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

15. Διαγραφή οφειλής από Τ.Α.Π. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

16. Έγκριση αναμόρφωσης πρ/σμού ΜΑΔΕΣ Α.Ε. (εισηγητής Μ. Φουντοραδάκης)

17. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών & Προσωπικού της ΜΑΔΕΣ ΑΕ (εισηγητής Μ.Φουντοραδάκης)

18. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης πρ/σμού Δ τριμήνου 2018 του νπδδ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ.

19. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης πρ/σμού Δ τριμήνου 2018 του νπδδ Δ.Ο.Κ.Α.Σ.

 

                                                                            Ο Πρόεδρος

                                                                       Γιάννης Δρακάκης