Πρόσκληση για τακτική συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

29/10/2018 15:06  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ      ΣΗΤΕΙΑΣ                                                ΗΜΕΡ.:29-10-2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                        ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  5869

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 2η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2018, ημέρα   Παρασκευή και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Λήψη απόφασης για  την  απαλλαγή  των υπολόγων των  προνοιακών  επιδομάτων διμήνου Ιουλίου –

      Αυγούστου.

 

2.  Έγκριση  δαπανών παγίας προκαταβολής δ/τ. κ του Δήμου.

 

 3. Έγκριση 1ου πρακτικού  ( Αξιολόγηση Δικαιολογητικών συμμετοχής –τεχνικών προσφορών)  της επιτροπής

    αξιολόγησης διαγωνισμού για την ανάθεση της ¨Προμήθειας γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών

    τροφίμων δήμου Σητείας & των νομικών του προσώπων έτους 2019-2020.

 

4. Έγκριση  2ου πρακτικού (Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών ) της επιτροπής αξιολόγησης  του διαγωνισμού

   για την ανάθεση της υπηρεσίας «Υλοποίηση της Πράξης Γεωτουρισμός στα Νησιωτικά  Πάρκα».

 

 

5.  Έγκριση  διενέργειας  ανοιχτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για το έργο: «Εξοπλισμός γεωτρήσεων Έξω

    Μουλιανών & Πισκοκεφάλου  και αξιολόγηση γεωτρήσεων στη θέση  Νταούσο  Τ. Κ. Σκοπής – Χαλέπα Τ. Κ.

    Πισκοκεφάλου.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – καθορισμός των όρων διενέργειας. 

 

 

                                                                                Ο  Πρόεδρος 

                                                                           

 

                                                                            Λαντζανάκης  Νικόλαος