Πρόσκληση για τακτική συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

02/11/2018 15:06  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ       ΣΗΤΕΙΑΣ                                                 ΗΜΕΡ. :2-11-2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                         ΑΡ.  ΠΡΩΤ. :5950

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 6η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης   πρ/σμού οικ. έτους  2018.

 

2.  Έγκριση  δαπανών παγίας προκαταβολής δ/τ. κ του Δήμου.

 

3. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου του δήμου εκτός έδρας.

 

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση  ή μη πρακτικού δημοπρασίας για τη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου

   για τη στέγαση του Ειδικού  Δημοτικού  Σχολείου  Σητείας.

 

 

 

                                                                                Ο  Πρόεδρος 

                                                                           

 

                                                                            Λαντζανάκης  Νικόλαος