Πρόσκληση για συνεδριαση της Οιοκονομικής Επιτροπής.

03/11/2017 14:41  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                          ΣΗΤΕΙΑ 3-11-2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                            ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5896


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 8η του Μηνός Νοεμβρίου, έτους 2017, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 14:30 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

1.   Έγκριση  Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης  Π.Α.Υ.  οικ. έτους 2017.

2.   Έγκριση Ανατροπής Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.

3.   Απευθείας ανάθεση  προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή οχημάτων του Δήμου για αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών.

4.   Απευθείας ανάθεση  της προμήθειας «Μίσθωση ανυψωτικού μηχανήματος για κλάδευση και κοπή πολύ ψηλών δέντρων».

 5.   Έγκριση   πρακτικού   της επιτροπής αξιολόγησης για την έγκριση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της επιστημονικής υπηρεσίας «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου Led εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό».

6.    Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής δ/ τ. κ. Δήμου Σητείας.

7.    Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής του Δήμου.

Ο Προεδρος   

Τερζής Λεωνίδας    

                                                     Αντιδήμαρχος  Σητείας