ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

18/05/2018 14:43  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     

                                                      

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 23 Μαΐου   2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο  75 παρ.6 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα:

 

1        Εισήγηση κανονιστικής πράξης «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  του Δήμου ΄   

         Σητείας»

2        Έναρξη διαβούλευσης σχεδίου «Κανονισμού Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Σητείας». 

3        Γνωμοδότηση περί τροποποίησης των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής στη Τ.Κ Σκοπής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ