Δελτίο Τύπου για την αναζήτηση κατοικιών στην πόλη της Σητείας, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Στέγασης Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη.

10/10/2017 09:34  -  1 αναγνώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο της υλοποίησης έργου Στέγασης Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη (GRC01/2017/0000000109), με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, προτίθεται να μισθώσει διαμερίσματα στη Σητεία για την προσωρινή στέγαση προσφύγων, σύμφωνα με τα παρακάτω:

  • Να βρίσκονται εντός της πόλης της Σητείας.
  • Να είναι κατάλληλα για την στέγαση 4 έως 6 ατόμων.
  • Να βρίσκονται σε τοποθεσία με εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως νοσοκομεία, κοινωφελείς δομές κτλ, καθώς και να υπάρχει σύνδεση με αστική/υπεραστική συγκοινωνία.
  • Ο μισθωτής (Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός) αναλαμβάνει την επίπλωση και τον εξοπλισμό των διαμερισμάτων, τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ, τα κοινόχρηστα και την αποκατάσταση τυχόν ζημιών μετά το πέρας της σύμβασης. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα προπληρωμής των ενοικίων έως το τέλος του 2017. 
  • Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναιέως 31/12/2017με δυνατότητα παράτασης ενός έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουντις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τις 9.00 – 15.00, στις έδρες των εμπλεκόμενων φορέων.

Οι αιτήσεις και αναλυτικά οι Όροι και οι Προϋποθέσεις για την εκμίσθωση των κατοικιών βρίσκονται στις ιστοσελίδες www.anher.gr και www.ploigos-ea.gr.

 

 Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

 Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ,

Διεύθυνση:  Ν. Παχάκη 2, 70100, Αρχάνες

Iστοσελίδα: www.anher.gr.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση για αποστολή αιτήσεων: developer@anher.gr

Πληροφορίες κ. Ντέπυ Ροβίθη, τηλ. 2810 753316, 2810 753300  φαξ 2810 753310

 

Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ,

Κεντρικά γραφεία

Διεύθυνση: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 146, 71303, Ηράκλειο

Iστοσελίδα: www.ploigos-ea.gr

Ηλεκτρονική Διεύθυνση για αποστολή αιτήσεων: info@ploigos-ea.gr

Πληροφορίες κ. Σοφία Τσεντελιέρου  τηλ. 2810792207, φαξ, 2810792206 Σητεία
Διεύθυνση: Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας,  Ανθέων 5, Τ.Κ. 72300,  Σητεία - Κρήτη

Πληροφορίες κ.Γιώργος Σκαρβελάκης, τηλ. 6977488658