Διευκρινίσεις επί του άρθρου 57 του Ν.4472/19-5-2017 (ΦΕΚ74/τ.Α΄).

05/07/2017 13:41  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΣΗΤΕΙΑ   04 - 07 - 2017

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

************  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ                                                                                         

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                                                          

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πληροφορίες:  Α. Κολυδάκη                                                                            

Ταχ. Δ/νση   : Α. Παπανδρέου 10                                

72300, Σητεία

Τηλέφωνο :  2843024263

ΦΑΞ         :  2843024263

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ          

   Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος  4472/19-05-2017 (ΦΕΚ 74/Α׳) , στο  άρθρο 57 του οποίου αναφέρεται ότι από τη δημοσίευσή του καταργούνται  τα ακόλουθα  επιδόματα αρμοδιότητας της Γενικής  Δ/νσης  Πρόνοιας του  Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής  Ασφάλισης  και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης :

1. Επίδομα Απροστάτευτων Παιδιών (άρθρα 2 & 3 του Ν. 4051/1960 (ΦΕΚ 68/Α׳).

2. Επίδομα ένδειας (περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 57/1973 ΦΕΚ 9/Α΄).

   Οι δικαιούχοι των ανωτέρω επιδομάτων είναι εν δυνάμει δικαιούχοι των παροχών του προγράμματος  Κοινωνικού  Εισοδήματος  Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α) του Ν. 4389/1916 (Φ.Ε.Κ 94/Α׳) εφόσον  ικανοποιούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

 

ΜΕΔ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ