4-3-2019. Επιστολή Υποπρόξενου Βρετανικού Προξενείου Κρήτης κ. Αριστέας Χουρδάκη στο Δήμαρχο Σητείας.

04/03/2019 11:34  -  1 αναγνώσεις

δείτε συνημ. την επιστολή παρακάτω: