10-1-2018.Μητρώο Πολιτών.

10/01/2018 11:17  -  1 αναγνώσεις

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

 

Ενημερώνουμε τους Δημότες μας, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου 1/2018 του Υπουργείου  Εσωτερικών, ενόψει της έναρξης λειτουργίας του Συστήματος «ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ»:

  1.  Τα δημοτολόγια όλης της χώρας δεν θα διενεργούν καμία ενέργεια ενημέρωσης από την 12η Ιανουαρίου ώρα 15.00 μ.μ. έως και την 21η Ιανουαρίου και ώρα 15.00 μ.μ., προκειμένου να γίνει η μετάπτωση των δεδομένων από τις τοπικές βάσεις δημοτολογίων των δήμων.
  2. 2.    Από την 16η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ. παύει η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣΛΗΠ) και ως επομένως  δεν καταχωρίζεται καμία ληξιαρχική πράξη σε αυτό και δεν εκτυπώνεται καμία πράξη από αυτό. Για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η μετάπτωση δεδομένων του συστήματος, δλδ από 17 Ιανουαρίου 2018  έως και 21 Ιανουαρίου 2018, η καταχώριση ληξιαρχικών πράξεων θα γίνεται σε «χειρόγραφα» ληξιαρχικά βιβλία και ως εκ τούτου παρακαλούνται οι πολίτες να δηλώνουν τα ληξιαρχικά γεγονότα, πέραν των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου, μετά την ημερομηνία έναρξης του Μητρώου πολιτών, δλδ μετά την 22η Ιανουαρίου 2018.  
  3. Επίσης δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά από τους δήμους όλης της χώρας, δεν θα εκτυπώνεται καμία ληξιαρχική πράξη καθώς και δεν θα δύνανται  να εκδίδονται βεβαιώσεις δημοτολογίου από τα ΚΕΠ της χώρας.

 

Παρακαλούμε για την κατανόηση των δημοτών μας και σε κάθε περίπτωση, για την αποφυγή της ταλαιπωρίας τους, να επικοινωνούν με τα αρμόδια κατά τόπους ληξιαρχεία, ή με το δημοτολόγιο του Δήμου, πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, καθότι θα εξυπηρετούνται μόνο έκτακτες περιπτώσεις (πχ. Θανάτου για τα ληξιαρχεία ή επείγουσα περίπτωση εγγραφής ανηλίκου, για τα δημοτολόγια).

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Δημοτολόγιο Δήμου Σητείας: 28433 40700, 40707, 40708.

Ληξίαρχοι:

Σητείας (Σπανουδάκη Αρχοντία) 28433 40708

Ιτάνου  (Τσιμητάκης Ευάγγελος) 28433 40802

Λεύκης (Χρυσουλάκη Μαρία)      28433 40002

Ανάληψης (Κόλοβρατ Μαρία)     28430 51105

 

                                                                                                   Ο Αντιδήμαρχος

                                                                                                   Διοικητικών Υπηρεσιών

 

                                                                                                    Χριστοδουλάκης Παύλος