Δημοτικά Διαμερίσματα

19/02/2008 16:34  -  5783 αναγνώσεις

 

                Τοπική Κοινότητα Αγ. Τριάδας
 1. Σταυρακάκη Μιχαήλ Πρόεδρος
                Τοπική Κοινότητα Αγ. Γεωργίου
 1. Παπαδάκη Γεώργιος Πρόεδρος
               Τοπική Κοινότητα Απιδίων
 1. Καβαλαράκη Μιχάλη Πρόεδρος
             Τοπική Κοινότητα Αρμένων
 1. Ζερβάκη Κων/νο Πρόεδρος
               Τοπική Κοινότητα Σκοπής
 1. Λογκάκη Εμμ. Πρόεδρος
               Τοπική Κοινότητα Χαμεζίου
 1. Χρυσουλάκη Ιωάννη Πρόεδρος

               Τοπική Κοινότητα Εξω Μουλιανών
 1. Μαθιουδάκη Εμμ. Πρόεδρος
                Τοπική Κοινότητα Μέσα Μουλιανών
 1. Γιαλεσάκη Εμμανουήλ Πρόεδρος
                 Τοπική Κοινότητα Μυρσίνης
 1. Ζερβουδάκη Νίκος Πρόεδρος
Τοπική Κοινότητα Τουρλωτής
 1. Τσαγκαράκη Νίκο Πρόεδρος
Τοπική Κοινότητα Σφάκας
 1. Ζερβάκη Βασίλειο Πρόεδρος
Τοπική Κοινότητα Λάστρου
 1. Κρυσταλλά Ζωή Πρόεδρος
Τοπική Κοινότητα Πισκοκέφαλου
 1. Σαββόπουλος Δημήτριος Πρόεδρος
Τοπική Κοινότητα Αχλαδιών
 1. Ρεμπελάκης Κων/νος Πρόεδρος
Τοπική Κοινότητα Κρυών
 1. Καναβάκη Φραγκίσκο Πρόεδρος
Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου
 1. Παπαδάκης Γεώργιος Πρόεδρος
Τοπική Κοινότητα Ρούσσας Εκκλησιάς
 1. Τζανάκη Εμμ. Πρόεδρος
Τοπική Κοινότητα Σταυρωμένου
 1. Πηδηκτάκη Νίκο Πρόεδρος
Τοπική Κοινότητα Κατσιδωνίου
 1. Λιλιμπάκης Παναγιώτης Πρόεδρος
Τοπική Κοινότητα Πραισσού
 1. Κοκκινάκης Νικόλαος Πρόεδρος
Τοπική Κοινότητα Μαρωνιάς
 1. Ζερβό Πολυχρόνη Πρόεδρος
              Τοπική Κοινότητα Ζάκρου
 1. Κεκερίδη Κων/νο Πρόεδρος
               Τοπική Κοινότητα Ζήρου
 1. Παπαθανασάκη Αλεξάνδρα Πρόεδρος
              Τοπική Κοινότητα Καρυδίου
 1. Μαρκαντωνάκης Πέτρος Πρόεδρος
             Τοπική Κοινότητα Παλαικάστρου
 1.  Αγγελετόπουλο Δημήτρη Πρόεδρος
             Τοπική Κοινότητα Παπαγιαννάδων
 1. Κοντογιαννάκης Στέφανος Πρόεδρος
             Τοπική Κοινότητα Χανδρά
 1. Φραγκιαδάκης Νικόλαος Πρόεδρος
              Τοπική κοινότητα Λιθινών
 1. Δελημπορίδης Αναστάσιος

              Τοπική κοινότητα Πεύκων

site:

http://www.pefkivillage.gr/?section=631&language=el_GR

 1. Ρουσάκης Στέργιος
              Τοπική κοινότητα Περβολακίων
 1. Ζαχαράκης Ανδρόνικος
              Τοπική κοινότητα Χρυσοπηγής
 1. Τζοβενάκη Μαρία