Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας

02/09/2009 13:22  -  7179 αναγνώσεις

Στο Δήμο Σητείας με την  υπ. αριθμό  28/2011 απόφαση του Δ.Σ. συγκροτήθηκε  ομόφωνα  το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας αποτελούμενο από τους :

 

1.  Λαντζανάκη Νίκο         :  Αρμόδιο Αντιδήμαρχο

2.  Βουτυράκη Εμμ.          : Διοικητής Α.Τ. Σητείας

3.  Μαριδάκη Γεώργιο       : Δημοτικό σύμβουλο

4.  Τσιριγωτάκη Γεώργιο   : Δικηγόρο

5.  Δανδουλάκη Μαρία       : Κοινωνική Λειτουργό

6.  Αδαμοπούλου Ευγενία  : Ψυχολόγο-Εκπρόσωπο ΚΟΝΤΡΑ

7.  Κουφάκη Ζαχαρένια      : Ψυχολόγο

 

Σύμφωνα  με το άρθρο 84 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.) σε Δήμους με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων κατοίκων συγκροτούνται και λειτουργούν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας, τα οποία είναι αποκεντρωμένες δομές αντεγκληματικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο και έχουν συσταθεί με το άρθρο 16 του Ν.2713/99. Οι δραστηριότητές τους απαριθμούνται από το άρθρο 2 της υπ’αρ.3002/1/14-σζ/14-1-02 απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Αποτελούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία είναι επιστήμονες και  λειτουργοί που διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της παραβατικότητας, όπως δικαστικοί λειτουργοί, εγκληματολόγοι, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί  λειτουργοί και αστυνομικοί.

Η συμμετοχή στα ανωτέρω συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη.

Έργο των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας είναι η καταγραφή και η μελέτη  της παραβατικής συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων στην  περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας που λειτουργούν, η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων  και συναφών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης, καθώς και ο  συντονισμός και η εφαρμογή πρωτοβουλιών από τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής  κατάλληλων να προλάβουν ή να περιορίσουν ορισμένες μορφές της μικρομεσαίας  εγκληματικότητας και της εν γένει παραβατικής συμπεριφοράς, με στόχο την εμπέδωση της  ασφάλειας των κατοίκων και δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης.