Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες πολίτες

12/12/2006 11:38  -  1960 αναγνώσεις

 

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον Δήμο ή την Κοινότητα της τελευταίας κατοικίας του.

 1. Αίτηση
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου δηλώνεται
 4. α) οτι οι μελλόνυμφοι δεν έχουν κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 , 1360 του Α.Κ

  β) οτι είναι κάτοικοι του Δήμου Σητείας

  γ) αν έχουν πραγματοποιήσει γάμο στο παρελθόν και πόσες φορές

 5. Δικαστική απόφαση, σε περίπτωση που οι μελλόνυμφοι είναι ανήλικοι
 6. Διαζευκτήριο για τους διαζευγμένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας
 7. Παράβολο χαρτοσήμου (πράσινου χρώματος) 15 €, ένα για κάθε άδεια γάμου

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση επτά ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.