Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας Δημότη Σητείας

12/12/2006 12:55  -  1341 αναγνώσεις

 

Παρακαλώ δείτε παρακάτω την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

 

Συνημμένα δικ/κα:

1. Φωτοτυπία Αστυν.Ταυτότητας

2. Εκκαθαριστικά Δ.Ο.Υ. 2 τελευταίων ετών για όσους υποβάλουν φορολ.δήλωση. Γιά φιλοξενούμενα τέκνα το Ε1 2 τελευταίων

ετών του ατόμου που τους φιλοξενεί.

3. Λογαριασμό Δ.Ε.Κ.Ο.  όταν διαφέρει  η  δ/νση εκκαθαριστικού με της αίτησης.