Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

12/12/2006 14:22  -  1497 αναγνώσεις

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση που απαιτείται για χορήγηση πιστοποιητικού Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων.

 

Η κατάθεση της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://aitiseis-dhmoi.services.gov.gr/