Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία

12/12/2006 13:48  -  1408 αναγνώσεις

 

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου στην οποία να αναφέρεται η φράση «στρατολογική χρήση» και ο λόγος για τον οποίο επιθυμεί να θεωρηθεί προστάτης της οικογένειας.