Επανεγγραφή ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων

12/12/2006 13:40  -  1247 αναγνώσεις

 

  1. Απόφαση Νομαρχίας

Γίνεται επανεγγραφή στο Μητρώο Αρρένων, με τα ίδια στοιχεία και το έτος γέννησης