Χορήγηση Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

28/11/2008 17:32  -  2079 αναγνώσεις

 

Για έκδοση Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης απαιτείται ταυτότητα και την αίτηση που επισυνάπτεται