Χορήγηση Πιστοποιητικού Γέννησης

12/12/2006 12:50  -  1671 αναγνώσεις

 

Για έκδοση Πιστοποιητικού γέννησης απαιτείται ταυτότητα και την αίτηση που επισυνάπτεται.

Η κατάθεση της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί και ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://aitiseis-dhmoi.services.gov.gr/