Χορήγηση Πιστοποιητικού Γέννησης

12/12/2006 12:50  -  1671 αναγνώσεις

 

Για έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης απαιτείται ταυτότητα και την αίτηση που επισυνάπτεται