Αίτηση Ιερολόγησης του Γάμου

10/06/2020 10:44  -  1 αναγνώσεις

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται