Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων

10/01/2007 15:40  -  1154 αναγνώσεις

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση που απαιτείται:

  1. Αίτηση του Διευθυντή του σχολείου ή του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ή γονέα προς την υπηρεσία.