Κατασκευή πεζοδρομίων

05/09/2007 12:42  -  1877 αναγνώσεις

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Δικαιολογητικά:

  1. Τοπογραφικό
  2. Διάγραμμα κάλυψης
  3. Φύλλο αδείας