Βλάβες του δικτύου δημοτικού φωτισμού

10/01/2007 15:31  -  1330 αναγνώσεις

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση που απαιτείται.

Τηλεφωνική ενημέρωση: τηλέφωνο 2843340515 - κ. Τηνιακός Ιωσήφ