Βεβαιώσεις αρίθμησης οδών

10/01/2007 15:28  -  1280 αναγνώσεις

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

  1. Έντυπη αίτηση
  2. Ειδική υπεύθυνη δήλωση