Ελευθερο ασύρματο δίκτυο πρόσβασης στο Internet "Wi-Fi Hotspot" Δήμου Σητείας.

19/04/2011 09:08  -  9419 αναγνώσεις

"Wi-Fi Hotspot" Δήμου Σητείας. 

Ο Δήμος Σητείας αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, προσφέρει στον πολίτη την δυνατότητα δωρεάν ασύρματης ευρυζωνικής σύνδεσης στο Internet.

Ο κάθε πολίτης που βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης κάποιου από τα υλοποιηθέντα Ασύρματα Σημεία Πρόσβασης, θα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας να συνδεθεί δωρεάν με το Διαδίκτυο (Internet) και να εξοικειωθεί με την ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση μέσω της φορητής συσκευής του. Η διαδικασία είναι απλή και πραγματοποιείται μέσω συγκεκριμένης τοπικής πύλης πρόσβασης όπου αρκεί για τους  χρήστες να λάβουν κάποια στοιχεία εξουσιοδότησης και να τα χρησιμοποιήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια πλοήγησης τους στο Διαδίκτυο. Η ταχύτητα ασύρματης διασύνδεσης είναι ιδιαίτερα γρήγορη, ενώ η χωρητικότητα της γραμμής κάθε περιοχής με το Διαδίκτυο  είναι τουλάχιστον 4Mbps με μέγιστη ονομαστική τα 50 Mbps, όπου αυτό είναι τεχνικά δυνατόν.

Η πόλη μας καλύπτετε από 6 αναμεταδότες οι οποίοι βρίσκονται τοποθετημένοι:

1) Γραφείο πληροφοριών και Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Σητείας

2) Τελωνείο

3) Λιμεναρχείο

4) Αντλιοστάσιο (στη αρχή της παραλίας της πόλης)

5) Δημαρχείο

6) Κολυμβητήριο