ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

24/05/2019 13:01  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                                 ΗΜΕΡ. : 24-5-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ. :3970

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  Τρίτη 28  Μαΐου 2019 και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.  Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2019.

  

2.  Λήψη απόφασης για την εν μέρει ακύρωση της υπ. αριθ. 37/2019  απόφασης    της  Ο.Ε.,  αναζήτηση νέων  

     στοιχείων  και  επαναξιολόγηση  τεχνικών προσφορών,  σύμφωνα με την  υπ. αριθ. 529/2019  απόφαση της

      ΑΕΠΠ.

 

3.  Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του   Έργου  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ

      ΣΗΤΕΙΑΣ ».  Έγκριση  τευχών   δημοπράτησης    και καθορισμός των όρων.

 

 

                                                                              Ο  Πρόεδρος

                                                                      

 

                                                                           Λαντζανάκης  Νικόλαος