30/10/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

30/10/2015 11:53  -  272 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  Σητεία:   30 /10/2015                              ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                               Αρ. Πρωτ:  5921                 

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                   

Ταχ.Δ/νση  : Π. Βαρθολομαίου 9                                                                      

Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο   : 2843340515                                                   

FAX        :     2843029243                                                          

E-mail     :    info@sitia.gr                                         

Portal      :    www.sitia.gr        

Πληροφορίες : Κουμεντάκη Ελευθερία

 

                                                                     

                                                                                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ: « Απευθείας ανάθεση για την Προμήθεια – Επανέκδοση Τουριστικού Οδηγού Δήμου Σητείας» 

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Σητείας  θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση την Προμήθεια – Επανέκδοση Τουριστικού Οδηγού Δήμου Σητείας  σύμφωνα με την υπ’ αριθμό  236/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την σχετική τεχνική μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Τα προς προμήθεια είδη περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική τεχνική έκθεση του Δήμου.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη προμήθεια  είναι 4.920,00 € με ΦΠΑ 23%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη σχετική τεχνική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου  από τα γραφεία του Δήμου Σητείας, Βαρθολομαίου 9-Σητεία, τμήμα Λογιστηρίου και Προμηθειών.

Η ανάθεση θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προσφοράς των ειδών της τεχνικής έκθεσης.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Σητείας, υπ΄όψιν της αρμόδιας επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία θα αποφανθεί προς το Δήμαρχο για τη λήψη της σχετικής απόφασης ανάθεσης.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικώς μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα  στην παρακάτω διεύθυνση: Δήμος Σητείας, Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 72300 , Σητεία, Γραφείο Πρωτοκόλλου.

 

 

 

                                                                                                  Ο Δήμαρχος

 

                                                                                          Θεόδωρος Πατεράκης