24/2/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΕΛΓΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ

24/02/2021 14:17  -  1 αναγνώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΓΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΑΙΤΙΟ ΧΑΛΑΖΙ ΤΗΣ 20/10/2020 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ

Αρχεία