Ανακοίνωση προς Κτηνοτρόφους για κατάθεση Kτηνοτροφικής τους Δήλωσης

29/04/2021 11:47  -  1 αναγνώσεις


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Σητεία      29-04-2021

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                               

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Π. Βαρθολομαίου 9                           

Ταχ. Κώδικας: 72300 ΣΗΤΕΙΑ                                

Τηλ.: 28433 40558-40523       

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

         Από το Δήμο Σητείας ανακοινώνεται ότι οι Κτηνοτρόφοι του Δήμου  μπορούν να καταθέτουν την Κτηνοτροφική τους Δήλωση στη Δημοτική Ενότητα που ανήκουν για το έτος 2021, κατά το χρονικό διάστημα αποκλειστικά από 1 μέχρι και 31  Μαΐου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου.

Για την κατάθεση της κτηνοτροφικής δήλωσης απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1)  Κτηνοτροφική δήλωση συμπληρωμένη σε  Τέσσερα (4) αντίγραφα.         

2)  Τέσσερις (4) Φωτογραφίες. 

3) Υπεύθυνη  Δήλωση  του Ν.1599/1986 σε Τέσσερα (4) αντίγραφα  στην οποία να αναγράφεται ο ακριβής αριθμός των κατεχόμενων ζώων, το είδος, το γένος και ο κωδικός αριθμός αυτών.                            

4)  Τέσσερα (4) αντίγραφα του Μητρώου Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων.       

5) Αντίγραφα τίτλων κατοχής βοσκοτόπων ή αντίγραφα συμφωνητικών ενοικίασης βοσκοτόπων.                                   

6)  Άδεια Βοσκής σε Γεωργική ζώνη.                                                 

7)  Άδεια Βοσκής σε Δημοτικές ή Δημόσιες εκτάσεις.  

  Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα :28433 40558, 2843340523.   

 

                                            Από το Δήμο Σητείας