Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2020 έως 31/1/2020

14/02/2020 09:35  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2020 έως 31/1/2020