Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2021 έως 30/4/2021

14/05/2021 10:09  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2021 έως 30/4/2021