Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2020 έως 31/8/2020

14/09/2020 14:54  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2020 έως 31/8/2020