Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2020 έως 30/9/2020

14/10/2020 14:16  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2020 έως 30/9/2020