11/6/2020 Απευθείας παραχώρηση χρήσης αιγιαλού παραλίας σε όμορες επιχειρήσεις για το 2020.

11/06/2020 10:13  -  1 αναγνώσεις

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Σητεία 10  -  6 - 2020

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                      

Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ                                           

 

                                                                             Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ο Δήμος Σητείας ενημερώνει τους επιχειρηματίες των οποίων η επιχείρηση είναι όμορη αιγιαλού- παραλίας και ενδιαφέρονται να τους παραχωρηθεί η χρήση  για το 2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην  υπ’ αριθ. 47458 ΕΞ 2020/15-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1864/020 τ.Β) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’  αριθ. 56468 ΕΞ 2020 /5-6-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ/020 τ.Β΄), να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία των κατά τόπους Δημοτικών Ενοτήτων το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι 30/6/2020 προκειμένου η διαδικασία παραχώρησης να ολοκληρωθεί μέχρι 15/7/2020 όπως προβλέπεται.   

Από 16 Ιουλίου οι παραχωρήσεις θα διενεργούνται αποκλειστικά από το  Γραφείο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.

Η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ξαπλωστρών και τη λειτουργία αυτοκινούμενου ή  ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου και  είναι δυνατή για  ένα ή περισσότερα έτη με λήξη των συμβάσεων αποκλειστικά την 31/12 των ετών 2020, 2021, 2022 .

Το ετήσιο αντάλλαγμα καθορίστηκε, με την υπ’ αριθ. 77/2020 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, σε 12,00 € /τ.μ. σε όλες τις περιοχές πλην της παραλίας του ΒΑΪ σε 25,00 €/τ.μ.. Ειδικά για το έτος 2020 λόγω της πανδημίας το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίστηκε σε ποσοστό 40%.

Η καταβολή του ετήσιου ανταλλάγματος μπορεί να γίνει εφάπαξ ή σε (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.                                                                

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

1) αίτηση ( χορηγείται από το Δήμο) .

2) φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες).

3)  άδεια λειτουργίας /γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση.

4)  έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις  επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά  ισχύει, χρήσεις.

5) αποτύπωση του αιτούμενου με αναφορά στις συντεταγμένες του και το εμβαδόν του, με επιμέλεια του αιτούντα, σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν.4281/2014 , ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται, που ελέγχεται και θεωρείται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου.

6) πιστοποιητικό περί μη οφειλής στο Δήμο (Δημοτική ενημερότητα). 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα των γραφείων μας στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες, Σητείας: 2843340530, Λεύκης: 2843340002, Ιτάνου: 2843340802 και Ανάληψης: 2843051105.