13/12/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

13/12/2018 13:43  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                Σητεία 13/12/2018

Αρ.Πρωτ: 6647

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Σητείας  για την εκτέλεση του έργου « Αποκαταστάσεις – Βελτιώσεις γηπέδων Χανδρά – Σητείας ». ( εισηγητής Λ.Τερζής).

2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου: Διαμόρφωση θέσεων θέας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στο άλσος Χλουβεράκη. (εισηγητής Λ. Τερζής)

3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Βελτίωση-εκσυγχρονισμός δικτύων άρδευσης Δήμου Σητείας. (εισηγητής Λ. Τερζής)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για θεσμοθέτηση ετήσιου βραβείου για την καλύτερη ερευνητική πτυχιακή εργασία φοιτητή του ΤΕΙ Σητείας, με θέμα τα τοπικά προϊόντα. (εισηγητής Δήμαρχος)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Συλλόγου Παραγωγών Λαϊκής Αγοράς Σητείας για μεταφορά της ημερομηνίας της Λαϊκής Αγοράς τις ημέρες των εορτών. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

6. Έγκριση 16ης αναμόρφωσης πρ/σμού οικ. έτους 2018. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Συλλόγου Φίλων Φιλαρμονικής για επιχορήγηση.  (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

8. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

9. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 179/2018 απόφασης ως προς το ύψος της αποζημίωσης των μελών του ΔΣ που δικαιούνται αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

10. Μεταβίβαση αρμοδιότητας έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών, στην Οικονομική Επιτροπή. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παρεχόμενων γενικών υπηρεσιών έτους 2019. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

12. Συγκρότηση επιτροπών α) διαπίστωσης ζημιών και β) παραλαβής της προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών, επισότρων και συντήρησης & επισκευής οχημάτων-μηχ/των για το έτος 2019. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

13. Έγκριση απόφασης νπδδ Δ.Ο.Κ.Α.Σ για αναμόρφωση πρ/σμού. (εισηγητής λ. Τερζής)

14. Έγκριση πρ/σμού και ΟΠΔ νπδδ Δ.Ο.Κ.Α.Σ έτους 2019. (εισηγητής λ. Τερζής)

15. Έγκριση πρ/σμού και ΟΠΔ νπδδ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ έτους 2019. (εισηγητής Μ. Αντωνιδάκης)

16. Έγκριση μετακίνησης δημοτικού συμβούλου στην Αθήνα για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα.

17.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για κοπές δένδρων. (εισηγητής Ν. Κοζυράκης)

                                                                      Ο Πρόεδρος

                                                                 Γιάννης Δρακάκης