ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

05/06/2020 15:05  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΑΣ                                       ΗΜΕΡ. : 5-6-2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                            ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 3442

Αρχεία