15/7/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

15/07/2019 14:28  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                       Σητεία 15-7-2019

Αρ.Πρωτ: 5350

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή   19 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.  Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικ/κών συμμετοχής, της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020.

2.  Έγκριση 2ου πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ.

3.  Έγκριση 2ου πρακτικού Επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ.

4.  Ορισμός υπόλογου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες κτηματολογίου.

5.  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού, από υπόλογους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την επέκταση δημοτικού φωτισμού. 

6.  Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 79/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου.

7.  Λήψη απόφασης για την άσκηση η μη αγωγής κατά της εταιρίας « Δ. Βασιλόπουλος και συνεργάτες Ε.Ε ».

 

                                                                                   Ο  Πρόεδρος

                                                                            Λαντζανάκης  Νικόλαος