ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

14/06/2019 13:33  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                         ΗΜΕΡ.: 14-6-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                               ΑΡ. ΠΡΩΤ.:4588

 

Σας καλούμε σε  έκτακτη  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  Παρασκευή  14  Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα :

 

1. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη      δημοσίευση για τη διενέργεια της προμήθειας  « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»  Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης.

 

 

2. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη      δημοσίευση για τη διενέργεια της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΟΓΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ». Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης.

 

     Η συνεδρίαση  κρίνεται κατεπείγουσα  λόγο επιτακτικής ανάγκης  αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν  από την πρόσφατη θεομηνία στην περιοχή μας.

 

 

                                                                              Ο  Πρόεδρος

                                                                      

 

                                                                           Λαντζανάκης  Νικόλαος