Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης στο Κτηματολόγιο.

20/09/2022 08:32  -  1 αναγνώσεις

    ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 

                                                                            Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Με  απόφαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ.  « ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ » παρατείνεται έως 4 Νοεμβρίου 2022 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης κατά των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της Ανάρτησης, για τους κατοίκους εσωτερικού, στο Δήμο Σητείας.

Οι πολίτες πρέπει να ελέγξουν με προσοχή όλα τα στοιχεία του ακινήτου και του δικαιώματός τους. Είναι σημαντικό τυχόν σφάλματα και παραλείψεις να διορθωθούν σ’ αυτή τη φάση της ανάρτησης, δεδομένου ότι η επόμενη φάση διορθώσεων απαιτεί πολύπλοκες, δαπανηρές και χρονοβόρες διαδικασίες.  

Ο έλεγχος αφορά στην περιγραφή, στην καταχώρηση και στα όρια των ακινήτων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στον κτηματολογικό πίνακα.