ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

06/11/2020 14:56  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                          ΗΜΕΡ.: 6-11-2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                            ΑΡ. ΠΡΩΤ.  9433

Αρχεία