ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ορθή επανάληψη)

01/11/2019 14:42  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ    ΣΗΤΕΙΑΣ                                               ΗΜΕΡ.:1-11-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  8243

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την   Τετάρτη  6   Νοεμβρίου  2019 και ώρα 12:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.  Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

 

2.  Εγκριση  απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ ( Δ.Ο.Κ.Α.Σ.)  για αναμορφωση του πρ/σμού οικ. έτους 2019.

 

3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού, από υπόλογους   χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

 

4. Λήψη απόφασης για διαγραφή τελών από  τέλη παρεπιδημούντων.

 

5. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου εκτός έδρας.

 

 

 

                                                                               Ο  Πρόεδρος

 

                                                                           Μακρυνάκης   Νικόλαος