ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

03/12/2020 15:47  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                         ΗΜΕΡ. 3-12-2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                      ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9976

Αρχεία