Πρόσκληση για τακτική συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

14/12/2018 16:14  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ      ΣΗΤΕΙΑΣ                                          ΗΜΕΡ.: 14/12/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6694

Σας καλούμε σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 19η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, ημέρα    Τετάρτη   και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα,   με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση  εκτέλεσης της προμήθειας «Νέων μηχανημάτων έργου Δήμου Σητείας με ανοιχτό διαγωνισμό. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού.

 

2. Έγκριση 2ου  πρακτικού της  Επιτροπής  Διενέργειας του έργου με τίτλο:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΖΗΡΟΥ». Κατακύρωση αποτελέσματος.

 

3. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης  δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το ετος 2019

 

4. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών  για το έτος 2019.

 

 

 

                                                                                Ο  Πρόεδρος 

                                                                           

 

                                                                            Λαντζανάκης  Νικόλαος