Πρόσκληση για τακτική συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

17/12/2018 15:40  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                        ΗΜΕΡ. :17-12-2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :6718

Σας καλούμε σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 21η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα,   με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας και εγκατάστασης  φωτιστικών σωμάτων τύπου LED  και την προμήθεια  λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό,  με διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.  Έγκριση τευχών δημοπράτησης  και  καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού.

 

 

 

                                                                                Ο  Πρόεδρος

                                                                     

 

                                                                            Λαντζανάκης  Νικόλαος