Πρόσκληση για τακτική συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

14/02/2019 13:43  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ       ΣΗΤΕΙΑΣ                                      ΗΜΕΡ.: 14-2-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1041

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 18η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.   Έγκριση   πρακτικού  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης,  ως προς τον έλεγχο    δικαιολογητικών  συμμετοχής  &  τεχνικής  προσφοράς,   του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ». Ορισμός ημερομηνίας ανοίγματος των «Οικονομικών Προσφορών».

 

2.   Σύνταξη σχεδίου  Αναμόρφωσης  του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2019.

 

3.  Συζήτηση  και λήψη απόφασης  για  άσκηση  ή μη  έφεσης  κατά της υπ. αριθ. 193/2018απόφασης του Ειρηνοδικείου  Σητείας.

 

 

 

 

                                                                                Ο  Πρόεδρος

                                                                       

                                                                           Λαντζανάκης  Νικόλαος