Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

08/03/2019 14:20  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                              ΗΜΕΡ.  :    8-3-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1643

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 12η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2019, ημέρα  Τρίτη και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

     1.  Έγκριση  αναμόρφωσης προϋπολογισμού - τροποποίηση τίτλου Κ.Α. 

 

     2.  Έγκριση  πρακτικού της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  - Κατακύρωση Αποτελέσματος - του διαγωνισμού για την

         «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

           ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ».

 

      3.   Έγκριση   πρακτικού  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  ως προς τον  έλεγχο   δικαιολογητικών συμμετοχής   

            &  τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού για   την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

            ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ»

 

       4.     Έγκριση πρακτικού  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης ως προς τον  έλεγχο  των δικαιολογητικών

              συμμετοχής  &  τεχνικών προσφορών   του συνοπτικού  διαγωνισμού  για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  &

              ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ

              ΔΗΜΟΥ    ΣΗΤΕΙΑΣ».

 

        5.   Έγκριση   πρακτικού  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης   ως προς τον  έλεγχο  δικαιολογητικών συμμετοχής 

               &  τεχνικών προσφορών – οικονομικών προσφορών,   του διαγωνισμού για  την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

                ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2019»

 

          6.   Συζήτηση  και λήψη απόφασης  για  άσκηση  ή  μη,  έφεσης  κατά της υπ. αριθ. 9/2019 απόφασης του

                 Ειρηνοδικείου  Σητείας.

 

           7.  Ορισμός  υπολόγου υπαλλήλου  για την έκδοση Χρηματικού  Εντάλματος   Προπληρωμής,   προς 

                 επέκταση  εξωτερικού δημοτικού φωτισμού.

 

 

 

 

                                                                                Ο  Πρόεδρος

                                                                       

                                                                           Λαντζανάκης  Νικόλαος